مطقییر                  

لخت میمانم
2006/09/18

 
...

من در هوای خیلی خوب یک روز پاییزی به دنیا آمدم. از آن روز به بعد هر روزی که هوا خیلی خوب بود من به دنیا می‌آمدم تا از لطافت و خنکی هوا لذت ببرم.
میدانی نازنین، امروز هوا خیلی خوب است.

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8