مطقییر                  

لخت میمانم
2006/09/25

 
...

هيچ دقت کردين بزرگترين تفريح ملت شده خوردن
اينم که تو اين ماه مبارک ازمون می‌گیرن
خدا قبض تلفنُ بخير کنه

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8