مطقییر                  

لخت میمانم
2006/10/06

 
...

میدونی،
وقتی واقعاً چیزی رو میخوای که
واقعاً بهش احتیاج داری،
اون وقته که بهش میرسی
اون وقته که از دستش نمیدی

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8