مطقییر                  

لخت میمانم
2006/10/09

 
...

آن زمان که به دنبال عشق حقیقی
چشم به چشم میگردی و نمی‌بینیش
زندگی می‌گذرد به سرعت همین چشم در چشم شدن ها

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8