مطقییر                  

لخت میمانم
2006/10/19

 
...

دینا میگه:
دادایی من آقا گرگ ناقلاس، دخترای لختُ میخوره.

پ.ن: جل الخالق بچه ۶ساله انقدر فهمیده!

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8