مطقییر                  

لخت میمانم
2006/10/20

 
...

از دوست داشتنی‌ترین انسانهای دنیا، خاطره سازها هستند.

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8