مطقییر                  

لخت میمانم
2006/10/22

 
با درونم

بعضی‌ها می‌توانند با درکی که از زندگی و احساساتشان پیدا کرده‌اند،
دوباره طعم دوست داشتن و عاشق شدن را بچشند؛
بعضی‌ها هم نمی‌توانند، و کم نیستند
کم نیستند

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8