مطقییر                  

لخت میمانم
2006/10/26

 
...

یک باور قدیمی هست که میگه:
ارواح در کنار چیزی که عاشقش بودند میمانند؛
خوشحالم که کسی از رفتگان عاشق من نبوده
خدایا بیامرزشان و به این چهارتا دونه پشم ما هم رحم کن
امین

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8