مطقییر                  

لخت میمانم
2006/10/28

 
...

هر کس، لایق زندگی است که دارد
به عبارت دیگه
یعنی اگر در بدبختی غوطه‌وری لیاقتت همان بوده
و اگر نه، برای بیرون آمدن از آن تلاش می‌کردی
و بدان که لیاقتت همان قدر است که برای خود می‌پنداری
و بیچاره آن که هیچ نمی‌پندارد

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8