مطقییر                  

لخت میمانم
2006/11/11

 
...

حالا هی یکی به نعل میزنه یکی به میخ
یکی به نعل یکی به میخ

پ.ن: چرا واقعاً همشون از یه کرباسن!

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8