مطقییر                  

لخت میمانم
2006/11/25

 
...

خیلی بده، خیلی
میدونم که تو تله افتادم
بدیش اینه که تله رو دیدم
بدتر از اون اینه که احساس رضایت میکنم

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8