مطقییر                  

لخت میمانم
2006/11/18

 
...

مگه دیوونم ولش کنم
آبنبات که بهم میده، بعدشم قل داده بگیرتم
تو فکرش: یعنی الان ممکنه این یکی بخواد دوتا آبنبات بهم بده؟

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8