مطقییر                  

لخت میمانم
2006/11/24

 
...

میدونی بعضی وقتا واقعاً میترسم
چون احساس میکنم به شدت برای زندگی لاکپشتیم وقت کم دارم
نگرانم

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8