مطقییر                  

لخت میمانم
2006/12/02

 
...

بعضی وقتها که میگی عاشقتم
دلم میلرزه با خودم فکر میکنم
نکنه یه روز منم همینُ بگم
بعدش مثل سگ میترسم

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8