مطقییر                  

لخت میمانم
2006/12/26

 
...

ازت مواظبت میکنه
بهت سالم زندگی کردنُ آموزش میده
هر چیزی که لازم داری رو در اختیارت میذاره
فقط یک انتظار ازت داره، به چرخش احترام بذاری
همین

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8