مطقییر                  

لخت میمانم
2007/02/02

 
...

مواظب باش، شاید انقدر دوست داره که حاضره هر کاری برات بکنه. وقتی میگم هر کاری، یعنی هر کاری

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8