مطقییر                  

لخت میمانم
2007/02/07

 
...

میدونی،
دو دست آدم وجود داره،
اونایی که زندگی می‌کنند
و اونایی که زیست می‌کنند

همه ارزش خود را میدانند
و برای بالا بردنش به اعتماد به نفس نیاز دارند
پس میتوانی از چغندر بودن به انسانیت برسی
حال خود دانی

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8