مطقییر                  

لخت میمانم
2007/02/22

 
...

چهره‌ات آرام بود،
به همان کندی،
به همان سردی و دوست داشتنی؛

چشمانت، آهسته رویم غلتید
نگاهت همان بود
نگاهی به چهره‌ای آرام، کند، سرد و دوست داشتنی؛

آینه رها شد و ...


تقدیم به دوست

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8