مطقییر                  

لخت میمانم
2007/02/23

 
قابهای نخی

میدونی، شاید وقتش رسیده باشه که
باور کنی، فقط ادعا کردن کافی نیست
شاید باید عمل کرد، باید نشکست

خوشحالم از این که با تو فهمیدم
کامل به کی میگن و متاسفم
که خودت...

از همه چیز ممنونم، همه چیز
خوش بگذره

The End

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8