مطقییر                  

لخت میمانم
2007/04/03

 
...

میدانی،
زندگی از دید من، لذت بردنیست در تلاطم دریا
لذتی که میدانی به آخر زندگیت می ارزد

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8