مطقییر                  

لخت میمانم
2007/06/17

 
...

بهت قدرت دوست داشتنُ نشون دادم
دیگه وقتش شده از ذهن من بیای بیرون
نگران نباش انقدر میدونی که گم نشی
مراقب خودت باش

برای هـ.م که از ذهنم رفت

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8