مطقییر                  

لخت میمانم
2007/06/26

 
...

تازگی در اطراف میدان ونک
می ایستم و از هنر فروشان
چند دقیقه‌ای هنرشان را میخرم
انگار بد هم نیست وقتی داغ داغ می‌نوازند

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8