مطقییر                  

لخت میمانم
2007/07/17

 
...

تنها فایده اش این است
که ما میدانیم
و آنها نمیدانند،
که همین است که هست؛
برای همین آنها فکر می‌کنند
که چه باید می‌بوده و چه هست.
این رابطه‌های انسانی خودمان را میگویم... افتاد؟

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8