مطقییر                  

لخت میمانم
2007/07/23

 
...

پایان،
پایان خوبی که با تمام شدن سفر شکل می‌گیرد
پایان بی معنی یک فیلم نه چندان خوش ساخت
پایان بد یـک فصـل از فصل‌های زیـــبای زندگی
میدانی، پایان های زندگیم را که جمع میکنم
کم و بیش از تمامشان راضی و دل خوشم
حتی، از پایانی که تو ساختی
خودم را گول نمیزنم
باید قبول کرد که هر پایانی،
لزوماً یک آغاز دوباره نیست.

پایان

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8