مطقییر                  

لخت میمانم
2007/08/04

 
میدونی،
ما انسانیم
در مقابل خیلی چیزها
ناچیزیم
اما یک نیرو هست که به ما امید میده
و اون نیروی جاودانه شدن
توانایی که فقط ما انسانها داریم
نیرویی که با جریانش در فکر ما شادمون میکنه
و با فراموش کردنش غمگین و افسورده

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8