مطقییر                  

لخت میمانم
2007/08/25

 
...

حس خوب و عجیبی است
وقتی با یک هم فکرت برخورد میکنی
جریان آرام انرژی را با تمام وجودت احساس میکنی
که به نرمی از درون ذهنت جاری میشود
میدانی؛
انگار دیگر نه نیازی به لمس کردن است
نه دیدن
و نه حتی، شنیدن

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8