مطقییر                  

لخت میمانم
2007/09/22

 
...

نگاهت، مزه‌ی سیب میدهد
و صدایت رنگ پرتقالی غروب

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8