مطقییر                  

لخت میمانم
2007/09/25

 
...

انگار انقدر بزرگ شده‌ایم که دیگر
از واقعیت دردناکی به نام آمپول نترسیم

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8