مطقییر                  

لخت میمانم
2007/10/07

 
...

حالا که فکر میکنم
انگار جمله‌ی آخرش دو پهلو بود
و از هر دو پهلو، زیبا و خواستنی
...یادش به خیر آدم دو رویی بود

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8