مطقییر                  

لخت میمانم
2007/10/11

 
لخت پشت ویترین مغازه ایستاده بودم
جلوی ویترین چند نفر بدن برهنه‌ام را نگاه میکردند
روی مقوای تکیه داد شده به پایم
نوشته بود « برای فروش نیست »

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8