مطقییر                  

لخت میمانم
2007/11/06

 
...

میخواهم به یک فیلم عاشق شوم
و شکلات شیرین بخورم؛
امشب، اینکاره‌ام

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8