مطقییر                  

لخت میمانم
2008/10/23

 
...

مرد به او نگاه کرد
به پاهای بلندش‌اش
به پوست گندمی روشن‌اش
به انگشتان کشیده‌اش
به لبان خوش فرم‌اش
به چشمان تیله‌ایش


فقط تنش را می‌خواست
نه کمتر
نه بیشتر


          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8