مطقییر                  

لخت میمانم
2007/12/18

 
...

انگار آدم از بالا یه دفعه تالاپی میوفته وسط دوتا آدم که شدیدان دارن با هم بحث میکنن یا مثلا خیلی داغ دارن با هم ور میرن و تو هم از ناکجا آباد در رو باز کردی و اومدی نشستی تو بغلشون.

نه راه دوری رو نمیگم، وبلاگاتونُ میگم

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8