مطقییر                  

لخت میمانم
2007/12/14

 
...

انگار همیشه از خودشون می‌پرسن
« چرا باید مسیر زندگیمُ عوض کنم؟ »

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8