مطقییر                  

لخت میمانم
2007/12/20

 
...

میدانی نازنین
عشق را درونم حس میکنم
بی‌شک عاشقم
عاشق تو
ولی میدانم
هرگز به یک انتخاب منطقی
تن در نمیدهم

به عشقی، تو را خواهم ‌فروخت
عشقی کامل از هر دو طرف

پ.ن: انگار عشق هم منطقی دارد.

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8