مطقییر                  

لخت میمانم
2008/01/04

 
...

اینطور زندگی کن
تا جوانی، سفر کن، ورزش کن، شیر بنوش، دوست بدار و لذت ببر
در میانسالی،عشق بورز، ازدواج کن، شبها شراب بنوش و سفر کن و لذت ببر
در پیری با طبیعت باش، شیر و عسل بنوش و به دیگران زندگیت را بیاموز
شیر و عسل بیاور

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8