مطقییر                  

لخت میمانم
2008/01/10

 
...

بهتر که نگاه می‌کنم
می‌بینم، انگار آنقدرها هم نمی‌ارزد این زندگی لعنتی

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8