مطقییر                  

لخت میمانم
2008/02/06

 
...

میدانی،
این اواخر
در دلم آرام و بی صدا درد می‌کشیدم
انگار آنطورها هم که می‌گویند نیست
« دل به دل راه ندارد »

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8