مطقییر                  

لخت میمانم
2008/01/23

 
...

هی تو
تو که از درونِ خالیت میترسی
مرا خالی نکن
...
صدای خنده‌ات
به گریه‌ام می‌اندازد

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8