مطقییر                  

لخت میمانم
2008/02/20

 
...
از آن روز به بعد
هر جا لازم بود
نجابتم را می‌فروختم
میدانی که،
بهای خوبی برایش می‌پرداختند
حتی بیشتر از آن چه یک جنتلمن عایدش می‌شود

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8