مطقییر                  

لخت میمانم
2008/04/28

 
...

زندگی را با منطق خالی که نگاه میکنی
احساسش کمرنگ می شود
چه خالیست این زندگیه بی احساس

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8