مطقییر                  

لخت میمانم
2008/05/19

 
وعده سر خرمن

به یاد دخترانی که بعد از امضای سند ازدواج
دوست پسر خود را انسان حساب می‌کنند
یک دقیقه سکوت، همراه با تفکر

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8