مطقییر                  

لخت میمانم
2008/05/21

 
...

آدما اشتباهات زیادی تو زندگیشون میکنن
خیلی وقتا اشتباهشون ناراحت کنندس
و بعضی وقتا خیلی لذت بخشه
یادمان باشد، فقط بعضی وقتا

پ.ن: لطفاً، میتونم، دوباره لبتُ...

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8