مطقییر                  

لخت میمانم
2008/05/28

 
...

در یک رابطه عاطفی انسانی، اگر یکی از دو طرف نتوانست
به احساس عاطفی مورد نیاز رابطه برسد
باید رابطه را ترک کند نقطه

پ.ن: وقتی به قطعیت رسید، هر چه سریعتر.

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8