مطقییر                  

لخت میمانم




2008/05/30

 
...

بعضی وقتا در رابطه احساس شعبده بازی رو دارم
که تعداد زیادی بشقاب رو سر چوب میچرخونه
استرس اینو دارم که تا به آخری میرسم اولی نیوفته بشکنه

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8