مطقییر                  

لخت میمانم
2008/07/08

 
...

وفادار ماندن به حلقه (؟، !، .) ‌

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8