مطقییر                  

لخت میمانم
2008/07/29

 
...

عمه برایم فال قهوه گرفت
همه چیز خوب و آینده کلا بر وقف مراد بود
فقط نمیدانم چرا همه چیز قهوه‌ای شد
حتی آن دخترکی که لباش نزدیک لبانم بود

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8