مطقییر                  

لخت میمانم
2008/08/01

 
...

میخوام روی تخت میخی بخوابم
مثل مرتاض‌های هندی

ولی از پایه شروع می‌کنم
از یک میخ

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8