مطقییر                  

لخت میمانم
2008/08/05

 
...

عشق واقعیتی ست
که به یک بار تجربه کردنش می‌ارزد

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8