مطقییر                  

لخت میمانم
2008/08/25

 
...

آنها در شب فریبنده‌تر می‌شوند

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8